Podelite:

healthy-joga-čaturanga-dandasana-1
Ilustracija kičme - odnos istegnutosti (dorsal) i kompresije (ventral)

Pošto smo evoluirali od četvoronošca (hodanje na sve četiri noge) uspravivši se na dve noge, kičma je imala fazu tranzicije, od strukture visećeg mosta – koristeći model istegnutost/kompresija, do uspravno raspoređene težine. Ova promena je izazvala varijacije u građi kičme, pa tako i različite mogućnosti naprezanja. Na primer, pozicija “udubljena leđa”, rezultat je slabih stomačnih mišića. Iz tog razloga, program za jačanje leđa uvek sadrži i vežbe za jačanje stomačnih mišića. Drugim rečima, snaga prednjeg dela, pomaže zaštiti zadnjeg.

healthy-joga-čaturanga-dandasana-2
  Ilustracija kičme - uspravno raspoređena težina

Čaturanga, ili neka od njenih varijacija, predstavlja asanu , koja se može koristiri za razvoj i jačanje abdomena i stabilizaciju lumbalne kičme. Radeći je ispravno, oslikava četvoronožni položaj i privremeno oslobađa od dvonožnog kičmenog stresa. Istovremeno jača abdominalne mišiće.

Čaturanga je namenjena da formira „potporu“ telu, odatle je i njeno ime „četvorodelni oslonac“. Međutim, postoji tendencija da se odstupi od pravilne pozicije hiperekstenzijom lumbalnog dela, kao i izbacivanjem trtične kosti. Ovo, proizilazi, pre svega, zbog korišćenja fleksora kuka (uključujući psoas) da bi se održao položaj, koji onda iskosi karlicu ka napred i naglasi lumbalni deo. Ova tendencije se može izbalansirati i korigovati koaktivacijom gluteus maksimusa i rektus abdominisa u čaturangi. Angažovanje ovih mišića sprečava lumbalnu hiperekstenziju, stabilizuje abdomen i ponovo uspostavlja odnos tenzija/kompresija unutar kičmenog stuba, kao podrška položaju.

Treba da izvodimo čaturangu snažnim aktiviranjem stomačnih mišića, a zatim da uključimo kontrakciju gluteus maksimusa-da bi vratili karlicu ka nazad i na dole, čime sprečavamo hiperekstenziju lumbalnog dela. Za one koji praktikuju vinyasa stil, nežno treba da uvuku trtičnu kost angažovanjem gluteus maksimusa i kontrahuju stomačne mišiće dok izdišu i spuštaju se u čaturangu. Zapazite osećaj stabilnosti i bezbednosti lumbalnog dela. Ova tehnika može, takođe, da se primenjuje, angažovanjem ovih mišića u nekoj pripremnoj pozi, kada trup ostaje na podu. Ključ je u postepenoj izgradnji tih mišića.

Angažovanje rektus abdominisa i gluteus maksimusa u čaturanga dandasani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *