Individualni časovi

healthy-yoga-individualna-joga

Individualni časovi su namenjeni svakom ko želi da se na poseban način posveti sebi i svom telu.

Osoba koja se odluči za individualne časove teži da ima program vežbanja koji je specijalno prilagođen njenim trenutnim psiho-fizičkim potrebama. Takođe, odabira vreme u toku dana kada joj najviše odgovara, određuje dužinu trajanja časa i ono što želi da postigne.

Ukoliko postoje neke povrede tela ili ograničenja vrlo se precizno planira način rada i vežbanja.

Obavlja se intervju, na osnovu koga se zaključuje trenutno psiho-fizičko stanje pojedinca, uvažavaju se njegove  potrebe, želje i zahtevi. Nakon toga se sastavlja poseban plan i program rada, koji se vremenom modifikuje i menja, u zavisnosti od promena koje se događaju u telu i celokupnoj ličnosti.

Individualni časovi su namenjeni ljudima svih uzrasta, kao i deci i trudnicama.

Časovi joge trudnice – vežbe se formiraju i menjaju u zavisnosti od meseca u trudnoći.

Časovi joge za decu – vežbe se formiraju i menjaju u zavisnosti od uzrasta dece.