healthy-joga-casovi-joge

VEŽBANJE JOGE U MALIM GRUPAMA

Časovi se održavaju u prijatnom ambijentu namenjenom vežbanju joge.
Grupe su male (do 5 polaznika) i tako se stvara mogućnost da se pažnja posveti svakom ponaosob i ukaže na greške, koje se neminovno javljaju u toku vežbanja. Vremenom se usvaja pravilan pristup u radu sa telom i spontano se napreduje.

Časovima mogu prisustvovati svi oni koji nemaju veće probleme sa kičmom i sa zdravljem. Ukoliko takvi problemi postoje, oni zahtevaju poseban tretman, sastavljanje ličnog programa vežbanja, kroz individualne časove.

Termini:

Joga za trudnice - termini:

Čas traje u proseku 1:30h. Na početku časa nas pripremne vežbe (15-20 min) spontano uvode u glavni tok vežbanja, a završni deo časa (joga nidra ili opuštanje – oko 10 min), doprinose potpunoj relaksaciji i regeneraciji. Koncept rada je takav da se teži postizanju regeneracije na svim nivoima.

Časovi joge za decu i trudnice – vežbe se formiraju i menjaju u zavisnosti od uzrasta dece, kao i od meseca trudnoće.