Tekstovi

Kako pravilno pristupiti vežbanju

Svaki položaj ima svoju početnu poziciju, putanju ulaska, zadržavanje položaja i putanju izlaska. Ako suštinski sagledamo da je ‘vežbanje’ svesno i prisutno manipulisanje tela pokretima i upravljanje disanjem, onda možemo zaključiti da je svaki navedeni segment podjednako bitan pri vežbanju. Pravilno postavljena početna pozicija nam omogućava da prilagodimo položaj tela našim mogućnostima i da sam položaj (kada ga zauzmemo) bude

Pročitaj više

STOPALA u životu i vežbanju

Stopala nas povezuju sa energijom zemlje (bilo bi poželjno da je tako👣). Simbolično označavaju naš oslonac, našu bazu, naše temelje. Preko njih raspoređujemo težinu i oslonac čitavog tela i ona učestvuju u dinamici i ritmu našeg kretanja. U telesno orjentisanoj psihoterapiji, ona služe za uzemljenje, jer kada nas okine jak emotivni naboj, sva naša energija uglavnom jurne na gore, misli

Pročitaj više

Kako tretirati bol u leđima

Prvo pravilo Neophodno je utvrditi da li je bol u leđima uzrokovan samo neaktivnošću fizičkog tela i velikom mentalno-emotivnom tenzijom, ili su u pitanju veće degenerativne promene i ozbiljnije povrede. Drugo pravilo Mišiće oko kičmenog stuba ne treba naprezati, već istezati, blago stimulisati i relaksirati. Tako posredno delujemo na rasterećivanje međupršljenskog prostora i stimulaciju kičmenog stuba. Treće pravilo Kičmu ne

Pročitaj više

Vinyasa – prelazak iz jednog položaja u drugi

Vinyasa je kombinacija različitih položaja iskombinovanih u jedan izbalansirani niz koji teče.Ona bi, ipak, pripala višem nivou rada sa telom, jer zahteva dobru kordinaciju, spretnost, snagu, prisutnost i veštinu upravljanja dahom. I zbog toga se svaki položaj od koga se ‘vinyasa’ sastoji uči pojedinačno – u njegovoj statičnoj formi. Ne bih je preporučila ukoliko postoji neki ozbiljniji problem sa leđima

Pročitaj više

Šta je našem telu potrebno

Telu je neophodno pokretanje, gibanje, katkad kontrahovanje i istezanje, katkad mirovanje i odmaranje. Stanja uma i sve ono što proživljavamo mentalno-emotivno se odražava na telu. Stoga je potrebno sagledavanje tela kroz razna dinamična i statična gibanja, pokrete i položaje i usmeravanje pažnje na ono što se dešava u telu – njegova ograničenja, snage i mogućnosti. I sagledavanje uma – vežbanje

Pročitaj više

Dva pristupa u radu sa telom – vežbanju

Postoje dva pristupa u radu sa telom, odnosno vežbanju. Prvi pristup i onaj koji je, u suštini, najdominantniji i najzastupljeniji je rad iz rigidne ego strukture uma. Taj pristup podrazumeva da smo mi sebi zadali zadatak, da imamo neki cilj u odnosu na telo, odnosno želimo nešto da postignemo. Npr. “Želimo da smršamo” ili “Želimo da oblikujemo telo onako kako

Pročitaj više