Joga za decu

healthyjoga-joga-za-decu-1

U sadašnjem trenutku društvenog razvoja, usled promena načina življenja, deci je smanjena i  uskraćena mogućnost telesnog izražavanja kroz pokret i igru. To narušava pravilan telesni razvoj, kao i razvoj motoričkih veština i sposobnosti i umanjuje mogućnost zdravog telesnog ispoljavanja.

KOREKTIVNE JOGA VEŽBE ZA DECU su pažljivo oblikovan program, koji prilazi deci na holistički način, tretirajući ih kao celovita, jedinstvena i kreativna bića. Osmišljen je sa ciljem da se uvede jednom do dva puta nedeljno (oko 1h) kao deo programske aktivnosti samog obdaništa. Dete ostaje u poznatom okruženju i ne mora da se premešta zbog dodatne izabrane nove aktivnosti. To umanjuje detetove obaveze i smanjuje mogućnost zamora i preopterećenja, a ono samo u sklopu “programa obdaništa” dobija sve što mu je neophodno.

Korektivne joga vežbe za decu doprineće da telo deteta postane zdravo i fleksibilno. Omogućiće da detetov um postane bistriji, pospešiće razvoj intuicije i pažnje i poboljšati raspoloženje i pamćenje.

Razni zanimljivi pokreti i položaji, gluma, imitacija i igra razvijaće i negovati maštu, čula i kreativnost.

Redovnom praksom dete će izgraditi disciplinu, samodisciplini i oblikovaće svoj karakter. Takođe, deca izgrađuju samopouzdanje i samosvest.

Čas se završava relaksacijom, koja pomaže da se na prirodan način obnovi telo i ublaži napetost.

Časovi joge za decu su prilagođeni uzrastu dece.

Časovi su osmišljeni na osnovu interesa, energije i faze razvoja dece.

Svako dete je jedinstveno i razvija se svojim ritmom.

Zato je joga program otvoren, sklon menjanju i modifikacijama, a cilj je da se što bolje prilagodi uzrastu i deci u grupi.

JOGA VEŽBE ZA DECU:

ZDRAVSTVENA KORIST

Kontrolisanje astme:

Vežbe disanja koje se koriste u jogi pomažu asmatičarima da obrate pažnju na disanje i smanje stres. Vežbe disanja koje se koriste u jogi poboljšavaju funkciju pluća i kvalitet života ljudima sa astmom (“Yoga For Asthma” ).

S obzirom da stres pogoršava napade astme, smanjivanje stresa je važna intervencija za sprečavanje i upravljanje astmom. Utvrđeno je da vežbanje joge smanjuje stres i nivo kortizola, hormona stresa (Felicia M. Tomasko. “Asthma: Ease the Wheeze”).

Borba protiv gojaznosti:

Prema CDC (Centers for Disease Control and Prevention), prekomerna telesna težina ili gojaznost izlažu decu i odrasle riziku za mnoštvo zdravstvenih problema. Deca i odrasli sa prekomernom težinom i gojaznošću češće pate od nedovoljnog samopoštovanja, smanjenog kvaliteta života i mentalnih problema, uključujući depresiju, anksioznost i poremećaj ishrane (česte epizode nekontrolisanog jedenja). Pokazalo se da je joga, kao tretman za lečenje gojaznosti, spontano, nežno, efikasano, preventivano i terapeutsko sredstvo (“Yoga For Kids Helps Combat Obesity and Increase Levels of Confidence” ).

Za decu koja se bore protiv gojaznosti, joga se pokazala veoma korisnom. Joga vežbe uključuju puno istezanja i savijanja, aktivirajući sve mišiće u telu. Osim toga deca, takođe, uče kako da pravilno dišu, koristeći kompletan kapacitet pluća, poboljšavaju držanje i grade samopouzdanje. A meditativni aspekt joge pomaže deci da se nose sa stresom i anksioznošću. To omogućava detetu da kontroliše unošenje hrane zbog anksioznosti ili iz dosade (Yoga for Childhood Obesity | Prevent Child Obesity).