Podelite:

Uđaji je tehnika disanja koja se koristi u različitim Hindu i taoističkim joga praksama.

Zovu ga “dah okeana” ili “pobednički dah”.

Za razliku od nekih drugih pranajama/disajnih tehnika, uđaji se tipično izvodi uz vežbanje joga položaja (asana).

Ova tehnika disanja se smatra balansirajućom i umirujućom po psihofizički sistem. Ono što je karakteristično je stvaranje unutrašnje toplote kod vežbača.  Na taj način se postiže detoks efekat i izbacivanje toksina iz organizma. Uglavnom korišćena u dinamičnim stilovima joge, kao sto je Ashtanga, Vinyasa, Flow Yoga – gde vežbači održavaju određeni ritam i fluidnost pokreta.

Uđaji je u osnovi dijafragmalno disanje, gde se prvo puni vazduhom  stomak, zatim donji režnjevi pluća i konačno grudni koš. Ova tehnika je vrlo slična trodelnom Tu-Na disanju, koje se koristi u taoističkoj Qi Gong praksi.

Udisaj i izdisaj se vrše isključivo kroz nos, a “zvuk okeana” se stvara kontrakcijom grlenih mišića. Dužina i brzina daha je kontrolisana dijafragmom – pri čemu dolazi do njenog osnaženja, što je jedna od funkcija uđaji disanja. Znamo da je tetivni deo dijafragme uporište za sva vezivna tkiva koja okružuju organe grudne i trbušne duplje – plućna maramica, srčana kesa, trbušna maramica. Dakle, treba da bude jasno da, menjanje oblika tih duplji, ima veliki uticaj na pomeranje organa. Dijafragma je glavni izvor tih pokreta, a povezanost njenog zdravog funkcionisanja i dobrobiti za organe je anatomski očigledna. Isto tako, ova tehnika disanja povećava  kapacitet pluća i dovodi do regulacije krvnog pritiska.

Ono sto je glavna ideja je sinhronizacija daha i pokreta. Ovo vodi ka stvaranju osećaja aktivne meditativne prakse kroz fluidnost i tok vežbanja.  Stvaranje ovog zvuka naziva se i “ajapa mantra” / “neizgovorena mantra” – pomaže nam da usporimo dah i da fokusiramo pažnju na disanje.

Pokret treba da prati dah. Otvarajuće pokrete kao sto su uštrasana/kamila, dhanurasana/most, podizanje ruku – prati udisaj, dok zatvarajuće pokrete i položaje kao što su utanasana/pregib napred, paščimotanasana/štipaljka, spuštanje ruku – prati izdisaj.

Samo disanje u jogi bi trebalo uvek da bude centralni fokus. Ispravno disanje oživljava asane i treba da nam pomogne da centriramo pažnju na svestan doživljaj sadašnjeg  trenutka. 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *