Kako pravilno pristupiti vežbanju

Svaki položaj ima svoju početnu poziciju, putanju ulaska, zadržavanje položaja i putanju izlaska. Ako suštinski sagledamo da je ‘vežbanje’ svesno i prisutno manipulisanje tela pokretima i upravljanje disanjem, onda možemo zaključiti da je svaki navedeni segment podjednako bitan pri vežbanju. Pravilno postavljena početna pozicija nam omogućava da prilagodimo položaj tela našim mogućnostima i da sam […]

STOPALA u životu i vežbanju

Stopala nas povezuju sa energijom zemlje (bilo bi poželjno da je tako👣). Simbolično označavaju naš oslonac, našu bazu, naše temelje. Preko njih raspoređujemo težinu i oslonac čitavog tela i ona učestvuju u dinamici i ritmu našeg kretanja. U telesno orjentisanoj psihoterapiji, ona služe za uzemljenje, jer kada nas okine jak emotivni naboj, sva naša energija […]