Izvijanje kičme ka nazad

Podelite:

Da li treba da radimo položaje koji izvijaju našu kičmu ka nazad?

Veoma često nailazimo na različite i zahtevne položaje, gde se kičma izvija vrlo ekstremno ka nazad i baš zbog toga bi bilo dobro promotriti da li je našem telu, uopšte, tako nešto i potrebno.

Kada se izvijamo ka nazad, mišići duž kičme se kontrahuju i smanjuje se razmak između pršljenova (sa zadnje strane), što može usled nepravilnog i naglog delovanja sile ka nazad, ugroziti našu kičmu. Takođe, za neke građe kičme, ove ekstremnije varijante izvijanja, nisu baš preporučljive i korisne.

Stoga je preporuka da se duže vreme rade samo blage varijante izvijanja ka nazad, a tek kasnije, kada se povežemo sa našim mišićima, naučimo kako da ih kontrolisano izdužujemo prilikom izvijanja, mogu se pokušati ekstremnije i teže varijante.

Konsultacije i rad sa kvalifikovanim instruktorom su uvek ‘dobro došli’ i konstruktivni.

Vežbajte mudro i uvek se zapitajte, kada nešto izvodite, čemu to služi i kuda vas vodi. 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *