Pozdrav Suncu (vinyasa)

Podelite:

Kontinuirani prelazak iz jednog stabilnog položaja u drugi naziva se vinyasa (flow).

Vinyasa stvara veći intenzitet dinamike unutar tela, ima aerobne karakteristike i više je jang. Zahteva bolju kordinaciju tela.

Da bi spontano tekla kao ‘flow’, potrebno je prvo savladati svaku vežbu (asanu) ponaosob. To je ključno. Tek onda, naknadno, nanizati položaje u vinyasa sekvencu koja može biti različita i zavisiće od iskustva i kreativnosti instruktora.

Uvek je najbitnije ispoštovati ‘pravilo kontra položaja’ (pratikriya asana) da bi se energija unutar tela izbalansirala i telo pravilno aktiviralo.

Najosnovnija i najpoznatija vinyasa je ‘pozdrav suncu’ (surya namaskar).

Da li mislite da ste savladalu izvođenje ‘pozdrav suncu’? 🤔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *