Kako usvajamo novi joga pokret

Svaki pokret, položaj, gibanje, svaki zanos u vežbanju se uči sa nivoa osećaja, ne iz uma, racionalizacijom. Preko uma registrujemo instrukciju koja nam je data, ali je doživljavamo sa nivoa tela, osećaja. Bilo bi dobro pratiti svaku misao, svaki udisaj i izdisaj, trzaj, kontrakciju, mišić, zglob, celo telo u celini sa fokusom na onim delovima […]

Pozdrav Suncu (vinyasa)

Kontinuirani prelazak iz jednog stabilnog položaja u drugi naziva se vinyasa (flow). Vinyasa stvara veći intenzitet dinamike unutar tela, ima aerobne karakteristike i više je jang. Zahteva bolju kordinaciju tela. Da bi spontano tekla kao ‘flow’, potrebno je prvo savladati svaku vežbu (asanu) ponaosob. To je ključno. Tek onda, naknadno, nanizati položaje u vinyasa sekvencu […]

Izvijanje kičme ka nazad

Da li treba da radimo položaje koji izvijaju našu kičmu ka nazad? Veoma često nailazimo na različite i zahtevne položaje, gde se kičma izvija vrlo ekstremno ka nazad i baš zbog toga bi bilo dobro promotriti da li je našem telu, uopšte, tako nešto i potrebno. Kada se izvijamo ka nazad, mišići duž kičme se […]

Važnost pravilnog vežbanja

Želim da istaknem važnost pravilnog izvođenja joga položaja, ali ne da to zazvuči kao fraza, nego ću pokušati sažeto da objasnim značaj toga. U početku mog bavljenja jogom nisam razumevala i osećala mnoge joga položaje, a nisam ih ni sasvim pravilno izvodila. Takođe, kod mnogi ljudi, iako praktikuju jogu veoma dugo, primećujem niz grešaka u […]