Podelite:

Kosti su aktivno živo tkivo, koje čine strukturni sklop tela. Koštanu masu čine organski i neorganski materijali, uključujući soli kalcijuma i vezivno tkivo, kao i ćelije i krvni sudovi. Ova kombinacija daje kostima čvrstinu, ali im omogućava i malu dozu elastičnosti. Koristeći smer sile gravitacije duž glavne ose kostiju, možemo ih jačati u joga položajima.

healthy-joga-joga-osteoporoza

Redovna praksa joge je korisna za naše kosti, jer se zdrav stres stvara varijacijom neobičnih položaja. To jača kosti, a one se prilagođavaju na stres, tako što stvaraju slojeve kalcijuma unutar koštane matrice. Kao i u psihologiji jin/janga, nedostatak zdravog stresa slabi kosti.

Kosti su, takođe, telesni rezervoari kalcijuma, presudne u varijacijama psihičkih f-ja, uključujući mišićne kontrakcije. Koncentracija kalcijuma u telu čvrsto je povezana uzajamnim dejstvom skeleta, endokrinog i ekskretornog sistema. Ovo uključuje fidbek između paratiroidne žlezde, bubrega, creva, kože, jetre i kostiju.

Smanjenje koštane mase je osteoporoza. Povezano je sa starenjem kod žena i gubitkom estrogena u postmenopauzi. Istraživanja su pokazala da naporne vežbe održavaju koštanu masu. Prema tome, opravdano možemo zaključiti da varijacije zdravog stresa, koje joga vežbe daju kostima pomažu u prevenciji osteoporoze.

Kosti skeleta povezane su pokretljivim zglobovima i mišićima koji deluju kao poluga. Svesno kontrahovanje i opuštanje skeletnih mišića pokreće telo u različitim joga položajima.

(www.bandhayoga.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *