Disciplina u vežbanju

Podelite:

“Disciplina je izbor između onoga što sada želite i onoga što najviše želite.”
A. Linkoln

Ah, ta disciplina!
Svuda odjekuje njen eho, a teško se sprovodi.
Može imati, u svom osnovnom značenju i krutu konotaciju, ali ja bih se sada osvrnula na suštinu njene konstruktivne strane.
Jedna od ispoljavanja njene konstruktivne strane bila bi da odlučite da održavate svoje telo u dobrom i zdravom stanju.
Zadate sebi zadatak da ćete se 2 ili 3 puta nedeljno pozabaviti svojim telom.
Posmatrati ga u pokretima i položajima, upoznavati njegovu snagu, mogućnosti i slabosti, jačati ga, sagledavati unutrašnje krutosti i napetosti, korigovati ograničenja i nepravilnosti, osećati ga i baviti se njime.
To je proces koji traje.
Telo, i sebe u telu, je jedino što imate tokom života. Od njegovih funkcija će zavisiti i vaše efikasnosti.

Telo i um su kao jedna celina i sve što se odražava u telu se reflektuje i na um.
Stoga, pozabavite se sobom i svojim telom!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *